‘Wanbeleid’ bij Bureau Jeugdzorg

De cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg wil dat de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof een onderzoek instelt naar wanbeleid, belangenverstrengeling en machtsconcentratie bij de instelling.

De cliëntenraad en bestuur van Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ) liggen al langer met elkaar overhoop. Volgens de raad heeft BJZ alles eraan gedaan om de raad tegen te werken. Het bestuur vindt op zijn beurt juist dat de cliëntenraad niet functioneert en zichzelf moet opheffen. Voor de cliëntenraad is de maat vol. De raad ziet zichzelf als klokkenluider en dreigt naar het gerechtshof te stappen om de ‘wanpraktijken’ bij BJZ aan het licht te brengen.

‘Ontbreken van richtlijnen’
Volgens de cliëntenraad heeft BJZ het belang van ouders en kinderen geschaad. De raad bestaat uit drie ouders van cliënten van BJZ en komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van die instantie. Het grootste venijn zit volgens voorzitter Alfred Groenen in het ontbreken van richtlijnen bij BJZ. Zo staat in de wet dat ingrijpende jeugdzorgbesluiten pas mogen worden genomen nadat er feitenonderzoek is gedaan. De instelling houdt zich daar volgens Groenen niet aan en neemt volstrekt willekeurige besluiten. “De gevolgen voor ouders en jeugdigen zijn desastreus”, zegt hij daarover.

Zo noemt Groenen een voorbeeld hoe BJZ naar eigen zeggen ‘volstrekt willekeurig’ te werk gaat bij ouderverstoting. Dat is als een kind niks meer te maken wil hebben met een van de ouders. “Dan moet je eerst onderzoek doen, dat doen ze al niet. Er speelt nu een concreet geval in de regio Maastricht waarbij een minderjarige zwaar beschadigd dreigt te worden nadat het in een gezinshuis is geplaatst. Wij zijn voornemens aangifte te doen tegen Bureau Jeugdzorg Limburg. Iedere gezinsvoogd doet maar wat”, zegt Groenen.

BJZ geeft aan wel degelijk op basis van richtlijnen te handelen. “Wij zijn gecertificeerd en onze medewerkers zijn allemaal geregistreerd”, reageert secretaris Gerard van de Straat van BJZ. Volgens de zegsman loopt er nog een initiatief om het zogeheten Adequaat Feitenonderzoek in de dagelijkse praktijk te brengen.

Verwijten
“De belangrijkste reden dat wij de cliëntenraad vragen zichzelf op te heffen, is dat deze zijn verantwoordelijkheid niet neemt. De raad vertegenwoordigt niet de cliënten van Bureau Jeugdzorg Limburg, werft geen nieuwe leden en weigert overleg met de organisatie”, legt Van de Straat uit. Maar volgens voorzitter Groenen klopt dat niet en wordt de cliëntenraad structureel tegengewerkt. Zo zou bestuursvoorzitter Nico Plitscher van de jeugdzorginstantie zich volgens Groenen niet gehouden hebben aan afspraken over een eigen bankrekening voor de raad. Volgens BJZ zou dat absoluut onjuist zijn.

In mei 2020 besloot Plitscher de cliëntenraad te ontbinden. Dat had hij niet mogen doen, zo oordeelde de rechter nadat de raad vorig jaar een kort geding aanspande. De ontbinding werd teruggedraaid.

Belangenverstrengeling
Ook het feit dat de bestuurder, Raad van Toezicht en secretaris van BJZ dezelfde functies vervullen bij de stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg, stoot de cliëntenraad tegen de borst. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor die regio. Belangenverstrengeling, noemt de voorzitter van de cliëntenraad het. “Geen sprake van”, zegt Van de Straat van BJZ. Van de Straat is secretaris bij beide instanties. “Het zijn twee onafhankelijke partijen. De Raad van de Kinderbescherming en de kinderrechter zitten er altijd nog tussen als een melding wordt gedaan.”

De Maastrichtse jeugdzorgwethouder Bert Jongen, coördinator van de jeugdzorg voor alle Limburgse gemeenten, is op de hoogte van de aantijgingen van de cliëntenraad en betreurt de gang van zaken. Hij ziet geen rol voor zich weggelegd om te bemiddelen en raadt beide partijen aan om naar de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden te stappen. BJZ wilde dat, maar de cliëntenraad ging daar niet in mee. Voorzitter van de Raad van Toezicht van BJZ, Tof Thissen, was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Ultimatum
Secretaris Van de Straat noemt de aangekondigde gang naar de rechter ‘voorbarig’. BJZ blijft erbij dat de huidige cliëntenraad zich moet ontbinden. Het bestuur heeft nu voorgesteld gezamenlijk een vertrouwenscommissie te vormen om die ontbinding af te dwingen. De cliëntenraad heeft tot vrijdag de tijd daarop te reageren. De cliëntenraad heeft op zijn beurt de jeugdzorginstantie een ultimatum gesteld. Reageert die voor 13 januari niet op vragen, dan stapt de raad naar de rechter.

bron : l1 Randy Beaumont