Minderjarige jongens uit jeugdinstellingen worden misbruikt

Minderjarige jongens uit jeugdinstellingen worden misbruikt: ‘Soms denk ik dat de pedo’s net zo’n achtergrond hebben als wij’

Minderjarige jongens uit jeugdinstellingen worden geronseld voor seksueel misbruik door volwassen mannen. Ze worden zelfs opgepikt rond instellingen als Woodbrookers.

,,Er zijn enkele tientallen signalen vanuit meerdere partijen die erop wijzen dat minderjarige jongeren aan het wettelijk gezag worden onttrokken. Dat zij onder druk worden gezet tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en in opdracht strafbare feiten moeten plegen. Het gaat daarbij vooral om jongens. De jongeren worden afhankelijk gemaakt en misleid door het aanbieden van onder andere huisvesting, vervoer en drugs. Er zijn ook signalen van intimidatie, bedreigingen en chantage. Het gaat om kwetsbare jongeren die veelal bekend zijn bij organisaties voor jeugdhulp en op meerdere gebieden problemen ervaren. Ze worden gericht geronseld door (jong)volwassenen bij onder andere de Woodbrookers in Kortehemmen.” Dat zegt Maureen de Boer van het Veiligheidshuis in Leeuwarden. In het Veiligheidshuis werken gemeenten, politie, justitie en hulpverleners samen bij complexe veiligheidsproblemen.

,,Dit fenomeen van misbruik van kwetsbare jongeren is niet nieuw. Het is al langere tijd gaande. Vanaf medio 2019 zijn de verschillende partijen in nauwe afstemming met elkaar bezig met deze signalen. We kijken daarbij zowel naar de hulpverlening als de justitiële kant. We brengen de signalen bij elkaar om zo een compleet beeld te krijgen. Partijen spreken vervolgens af wie wat doet”, vertelt De Boer. ,,We hebben enkele tientallen jongeren in beeld. Maar dat wil niet zeggen dat het tientallen zaken betreft waarbij de feiten zijn bewezen, dat kan je zo niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat er zoveel jongens misbruikt zijn. Het is ook niet alleen het misbruiken van minderjarige jongens, er zijn ook signalen dat deze jongens onder druk worden aangezet tot crimineel gedrag.”
‘Ik wil niets zeggen over het misbruik. Ik ben bang dat ze dan wraak nemen.’
Het is complex om dit soort zaken strafrechtelijk rond te krijgen. Politie en justitie zijn daarbij sterk afhankelijk van verklaringen en aangiften van de jongeren zelf. De drempel om te verklaren is hoog. Volgens De Boer zijn daar meerdere mogelijke verklaringen voor. ,,Mogelijk zit er angst bij de jongeren. Het kan ook zijn dat jongens die het slachtoffer zijn, zich ook schuldig hebben gemaakt aan dadergedrag. Maar ook schaamte en wantrouwen tegenover hulpverleners of politie kunnen een rol spelen. Ik kan me voorstellen dat jongeren wantrouwen tegen de politie hebben door hun ervaringen. Maar de politie is meer dan hun mogelijke ervaring met politie op straat. Er zitten speciale rechercheurs klaar om hun verklaringen op te nemen.

Tijdens de gesprekken die gevoerd zijn met jongeren die direct of indirect te maken hebben gehad met seksueel misbruik door volwassenen, is een aantal thema’s besproken. Hun reacties op drie van die onderwerpen worden hieronder weergegeven.
Hoe ontstaat het contact tussen deze jongens die verblijven in instellingen als bijvoorbeeld Woodbrookers en de mannen die misbruik van hen maken?
,,Social media is een groot ding. Jongeren die weglopen gaan op de socials, en daar zitten die pedo’s ook. Ik liep zelf altijd weg met een groepje vanuit een instelling. Mannen rijden rond, houden je in de gaten en vragen of je een slaapplek nodig hebt. Of geld. Of of je wilt roken.”
,,Dan krijg je berichten via facebook of insta. Je kan daar dan slapen.”
,,Soms staan ze gewoon voor de poort van Woodbrookers te wachten in hun auto.”
,,Het gaat als een lopend vuurtje rond op de socials als er iemand weg is gelopen. Als je in zo’n leven zit, weet je het, hoor je het. Soms denk ik dat de pedo’s net zo’n achtergrond hebben als wij.”
,,Ze pakken er een uit een groep en hebben dan toegang tot misschien wel twintig jongeren.”
,,Op het moment dat je dakloos bent, geen geld hebt, dan benaderen ze je. Soms spreken ze je aan op straat. Je krijgt wat en dan vragen ze, als je in de auto zit, of je wat wilt doen voor drugs of een paar tientjes.”
,,Er zijn ook jongens die andere jongens aanbrengen zeg maar. Die voor geld iemand naar een pedo brengen.”
Wat gebeurt er met de jongens als er contact is gelegd?
,,Ik ben ooit meegenomen naar een huis. Toen ik daar binnen kwam lag er iemand naakt en gedrogeerd op de bank. Ik ben weggegaan maar ik weet van jongeren die soms wekenlang ergens bleven. Als je wegloopt, wil je niet terug naar de instelling.”
,,Ik ben misbruikt. Vrienden van mij ook. Hier in Leeuwarden. Er zijn zoveel verhalen.”
,,Er is een gast die koopt dan een fiets van je. Maar als je die fiets dan brengt, vraagt ‘ie of je 50 euro wilt verdienen voor een massage.”
,,We kwamen terecht in huizen in Leeuwarden, of Drachten of Groningen. In van die rare huizen. Soms was je op tijd weg, soms niet. Dan is er wat geprobeerd.”
,,Ik wil niets zeggen over het misbruik. Ik ben bang dat ze dan wraak nemen.”
,,We waren een keer ergens met een groepje. Een van ons bleef achter. Die is gedrogeerd en in zijn reet geneukt voor pillen.”
,,Je krijgt wat en daarna is het: ‘voor wat hoort wat’.”
Wat doen politie en hulpverleners volgens de jongeren?
,,Ik ben wel eens uitgenodigd door de gemeente, waar ook de politie bij was. Die wilden van alles weten en waarschuwden ons uit de buurt te blijven van sommige mensen.”
,,Vroeger ben ik wel eens bij de politie geweest. Maar daar is niks mee gebeurd, volgens mij. En ik dacht altijd dat de leiding het niet serieus nam.”
,,Ik heb een crimineel verleden, ik geloof niet ze mij serieus nemen.”
,,Mensen durven geen aangifte te doen. Je wordt bedreigd. Of gechanteerd.”
,,Er is geen aangifte gedaan. Mensen zijn bang voor die gasten.”
,,Ik vertrouw de politie niet.”

bron : Patrick van ‘t Haar • 26 september 2020, 07:00 • Leeuwarden
https://www.lc.nl/friesland/leeuwarden/Minderjarige-jongens-uit-jeugdinstellingen-worden-misbruikt-Soms-denk-ik-dat-de-pedos-net-zon-achtergrond-hebben-als-wij-26052078.html