Nieuwe crisisdienst voor kinderen en jeugdigen

Vanaf 1 juli 2018 is er een nieuwe regionale crisisdienst voor kinderen en jongeren tot 18 jaar in de regio Noord-Holland-Noord. De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord is er voor kinderen en jeugdigen met een psychische, sociale of verstandelijke kwetsbaarheid die in crisis zijn, en waarbij direct deskundige hulp of zorg geboden moet worden.

Eén telefoonnummer, 24/7 bereikbaar
Er is één telefoonnummer waar zowel inwoners van Noord-Holland-Noord als professionals 24/7 terecht kunnen. Er zijn geen schotten meer, en elke vraag wordt van een passend aanbod voorzien. Dit kan een kort gesprek zijn met een hulpverlener, maar ook een huisbezoek of crisisopname in een daarvoor geschikte voorziening. Elke melding vraagt een ander aanbod, en dat kan met de nieuwe Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord snel, zorgvuldig en veilig geboden worden.

Uiteraard is de crisisdienst ook bereikbaar voor collegiale consultatie en advies.

Het telefoonnummer van de Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord is 088 7778887. De website www.crisisdienstjeugdnhn.nl is inmiddels in de lucht.

Krachten gebundeld
Een aantal jeugdhulporganisaties heeft de krachten gebundeld. Hierdoor is het eenvoudiger en overzichtelijker om een kind of jeugdige in crisis de hulp te bieden die zij nodig hebben.

Deze regionale crisisdienst is een samenwerkingsverband van Parlan Jeugdhulp, GGZ Noord-Holland-Noord/Triversum (Kinder- en jeugdpsychiatrie), De Jeugd- & Gezinsbeschermers, Lijn5 (LVB- & Jeugdzorg) en Brijder Verslavingszorg. Ook Veilig Thuis (Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) werkt samen met de Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord.

Met deze verregaande samenwerking bieden wij 24 uur per dag, alle dagen van het jaar, passende crisishulp waar elk kind, elke jeugdige, maar ook alle opvoeders en zorgprofessionals op mogen rekenen.