Wethouders jeugdzorg willen zich niet mengen in conflict bij Jeugdzorg Limburg

De cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg krijgt het advies de situatie voor te leggen aan een onafhankelijke vertrouwenscommissie.
Afbeelding: Getty Images
De Limburgse wethouders jeugdzorg willen zich niet mengen in het conflict tussen cliëntenraad en bestuur van Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ). Dat laten zij weten in een reactie op een brandbrief die de cliëntenraad hen onlangs stuurde.
„We betreuren de gang van zaken en hechten aan een onafhankelijke cliëntenraad die haar rol goed kan uitvoeren voor deze zeer kwetsbare kinderen”, schrijft de Maastrichtse wethouder Bert Jongen (jeugdzorg) mede namens de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen, Venlo, Weert en Venray. „Maar wij zien in dit conflict voor ons als bestuurders geen bemiddelende rol.”

In juli kreeg de cliëntenraad (CR) na een kort geding tegen het bestuur van BJZ gelijk van de rechter, waarna de ontbonden raad in ere moest worden hersteld inclusief reguliere faciliteiten. CR-voorzitter Alfred Groenen zegt dat de situatie sindsdien niet is verbeterd. Hij vindt dat de raad een eigen bankrekening moet krijgen, om onafhankelijk over haar budget te kunnen beschikken. Volgens Groenen is ook sprake van belangenverstrengeling, omdat de voorzitter, secretaris en raad van toezicht van BJZ eenzelfde functie vervullen bij Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg.

Stappen

BJZ-bestuurder Nico Plitscher vindt dat na het vonnis juist constructieve stappen zijn gezet. De cliëntenraad kan volgens hem zonder beperkingen rekeningen declareren. Ook is volgens hem geen sprake van belangenverstrengeling, omdat een tussenkomst van de Raad voor de Kinderbescherming en de rechter de onafhankelijke rol van BJZ waarborgen.

Geen verantwoordelijkheid

De wethouders jeugdzorg adviseren de CR naar de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) te stappen, die bemiddelt bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Als dit niet naar tevredenheid verloopt, kan de raad alsnog aankloppen voor een gesprek met de gemeenten.

De cliëntenraad vindt dat de wethouders hiermee „geen verantwoordelijkheid nemen” en blijft erop hameren dat wél sprake is van belangenverstrengeling. Een gang naar de vertrouwenscommissie vindt de CR niet zinvol, omdat Bureau Jeugdzorg in zo’n procedure een ‘veel machtigere positie’ zou hebben. De cliëntenraad vraagt de wethouders daarom hun standpunt te herzien.

bron : Jos Adriaens https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201015_96833388