Heldere uitspraak rechter over regiobinding

Heldere uitspraak rechter over regiobinding
De rechtbank Den Haag heeft op 14 juli 2015 de uitspraak gepubliceerd over een procedure die een cliënt had aangespannen tegen de gemeente Delft. De cliënt ontving, na om opvang gevraagd te hebben, slechts het meldingsformulier voor de WMO. Hij werd met een beroep op de beleidsregels voor de postadressenregeling en de maatschappelijke opvang, vanwege een gebrek aan regiobinding verwezen naar een andere gemeente. De rechter besloot dat Delft in elk geval opvang moet bieden tot zes weken na het besluit op bezwaar.

Samenvatting
Het college van B&W Delft heeft cliënt bij het meldingsformulier voor maatschappelijke opvang doorverwezen naar een ander gemeente. Cliënt heeft bezwaar gemaakt en verzocht om een voorlopige voorziening. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het meldingsformulier een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Het is een schriftelijke beslissing van het college met het rechtsgevolg dat cliënt geen opvang krijgt in de gemeente.
De voorzieningenrechter treft een voorlopige voorziening inhoudende dat het college cliënt opvang moet bieden tot zes weken na het besluit op bezwaar. Het college mag bij een verzoek om opvang niet volstaan met een papieren doorverwijzing naar een andere gemeente met een beroep op het criterium van regiobinding. Gelet op de wetsgeschiedenis van de Wmo 2015 en de Handreiking van de VNG is de gemeente tot welke iemand zich heeft gewend verantwoordelijk voor een warme overdracht. Deze gemeente moet opvang bieden tot duidelijk is welke gemeente uiteindelijk de opvang zal verzorgen.

Noot bij uitspraak
In een noot bij deze uitspraak stelt mr Claudia Augustin dat dit vonnis vergaande gevolgen kan hebben voor de praktijk van de Wmo. Terwijl de gemeente Delft zich op het standpunt stelt dat geen sprake is van een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, omdat niet de hele Wmo procedure van aanmelding, onderzoek en besluit is gevolgd, volgt de rechtbank die redenering niet. De rechter merkt het meldingsformulier wel aan als een schriftelijke beslissing die het rechtsgevolg heeft dat de cliënt geen opvang krijgt in de gemeente Delft waar hij dat heeft aangevraagd.

Huidige praktijk
De toegang in de verschillende centrumgemeenten is verschillend georganiseerd. In een aantal gevallen zijn de opvanginstellingen ook actief betrokken bij de toegang. Het is belangrijk om te weten dat de rechter heeft uitgesproken dat bij een verzoek om opvang op grond van de Wmo 2015 niet volstaan kan worden met een papieren doorverwijzing naar een andere gemeente met een beroep op het criterium van regiobinding. Gelet op de wetsgeschiedenis van de Wmo 2015 en de Handreiking van de VNG is de gemeente tot welke iemand zich heeft gewend, verantwoordelijk voor een warme overdracht. Deze gemeente moet opvang bieden tot duidelijk is welke gemeente uiteindelijk de opvang zal verzorgen.

Inmiddels heeft de FO signalen ontvangen dat mensen die om opvang vragen, niet worden toegelaten tot de Wmo aanvraagprocedure van Melding-Onderzoek-Besluit of dat zij van die aanvraag geen schriftelijk verslag krijgen. Bij een verzoek om opvang op grond van de Wmo 2015 kan niet volstaan worden met een papieren doorverwijzing naar een andere gemeente met een beroep op het criterium van regiobinding. Gelet op de wetsgeschiedenis van de Wmo 2015 en de Handreiking van de VNG is de gemeente tot welke iemand zich heeft gewend verantwoordelijk voor een warme overdracht. Deze gemeente moet opvang bieden tot duidelijk is welke gemeente uiteindelijk de opvang zal verzorgen. Voor cliënten is het belangrijk om bij een vraag om opvang (ook als die aan een opvanginstelling wordt gericht), die door te geleiden naar de gemeente en altijd een schrijftelijk bewijs van de melding en vraag om opvang te krijgen. Met dat schriftelijk bewijs staat de mogelijkheid van bezwaar of beroep open. De FO adviseert om over deze kwestie het gesprek aan te gaan met de gemeenten en om cliëntondersteuners goed te informeren over de manier waarop zij nieuwe cliënten kunnen bijstaan in de Wmo procedure.

bron en meer informatie : https://www.opvang.nl/site/item/heldere-uitspraak-rechter-over-regiobinding?

extra info : https://www.opvang.nl/site/item/heldere-uitspraak-rechter-over-regiobinding?