Moet je je verhuurder binnenlaten?

Rechten van de verhuurder
Een verhuurder mag een verhuurde woning niet zomaar betreden. Op het moment dat een woning wordt verhuurd, dan krijgt de huurder daardoor rechten. Bijvoorbeeld het recht op privacy. Die rechten moeten gerespecteerd worden.

Wil je als verhuurder de woning binnenkomen? Bel of klop dan eerst aan. Of spreek een tijdstip af met de huurder wanneer je langs zal komen. Zomaar de woning betreden mag niet.

Uitzonderingen
Hierboven hebben we uitgelegd dat een verhuurder niet te pas en te onpas binnen mag komen. De rechter beschouwt dit als een ernstige inbreuk op de privacy van de huurder. Maar er gelden uitzonderingen! Is er sprake van een noodsituatie? En kan de verhuurder dit aantonen? Dan is het gebruikelijk dat er toegang tot de woning wordt verleend.

Er is niet snel sprake van een noodsituatie. Je kunt daarbij denken aan een reparatie die met een enorme spoed verricht moet worden. Bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding of als er brand is.

Kan de noodzaak niet worden aangetoond? Dan mag de toegang tot de woning worden geweigerd.

Verhuurder komt ongevraagd binnen: onderneem actie!
Komt je verhuurder ongevraagd binnen? Er zijn een aantal stappen die je kunt nemen om duidelijk te maken dat je dat niet wil.

Stuur een (aangetekende) brief. Laat weten dat je dit niet prettig vindt.

Krijg je geen reactie? Of wordt je woning nog altijd betreden zonder toestemming? Verander dan eventueel de sloten!

Hou er wel rekening mee dat in sommige huurcontracten een bepaling is opgenomen die zegt dat de verhuurder een sleutel wenst te ontvangen wanneer de sloten worden veranderd. In dat geval heb je dat dus zelf met hem afgesproken. Afsrpaak is afspraak, dus dan heeft hij recht op een sleutel. Let bij het aangaan van een huurovereenkomst dus op of zo’n bepaling in je contract staat.

Schakel de politie in.

bron en meer info : https://nl.hellolaw.com/juridisch-nieuws/moet-je-je-verhuurder-binnenlaten