Regels

Gooi niet zomaar belangrijke privé informatie in de chatroom(s). Bijvoorbeeld: Je adres of telefoonnummer. Opvanghuis.nl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.
Laat andere chatter(s) in hun waarde.
De moderators van de chatroom(s) zijn géén hulpverleners. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele triggers of anderzins individuele gevolgen, die voortvloeiend uit de chatsessie(s).
Hou het leuk en gebruik geen grove (schuttingtaal) taal in de chatroom(s) of het beledigingen van chatter(s) in welke aard dan ook.
Flooding wordt in de chatroom(s) niet toegestaan. Bijvoorbeeld: veel joins, nickchanges of het kanaal overspoelen met berichten, in te korte tijd.
Heb je een verschil van mening met een mede chatter(s), vecht dit dan niet in de chatroom(s) uit, maar elders.
Heb je de neiging om een mede bezoeker op een onacceptabele manier te laten blijken dat je geen fan van haar of hem bent, dan wordt je verwijderd. Hieronder wordt o.a. het pesten en sarren van een andere mede chatter(s) verstaan.
Elke vorm van discriminatie in de chatroom(s), wordt niet toegestaan.
Het gebruik van een bot(s) of remote bot(s) is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om in de chatroom(s) reclame te maken. Zoals links naar andere chatsite(s) of forum(s).
Het gebruik van complete zinnen in hoofdletters (Caps Lock) is niet toegestaan.
Het overtreden van de bovenstaande regels kan je een waarschuwing of kick opleveren. De chatter(s) die herhaaldelijk en moedwillig de regels overtreed, heeft geen waarschuwing ‘meer’ nodig en zullen verwijderd worden door een ban.
Algemene tips/regels
Bij het chatten weet je niet altijd met wie je het te maken hebt. Mensen kunnen zich anders voordoen dan ze zijn. Hou dit steeds in je achterhoofd.
Vraag eerst aan chatter(s) of je hem of haar mag benadere via hun prive. Soms kan het zijn, dat de chatter al prive zit. of geen behoefte er aan heeft.
/ignore is een handige optie, als je tijdens het chatten een vervelende chatter(s) aantreft, of als ze jou ongewenst privé benaderen.
Beheerder(s) van een chatroom(s) kun je herkennen aan het gekleurde bolletje voor zijn of haar naam.
Mocht je problemen hebben met een moderator(s) van justchat.nl, stuur dan een e-mail naar chat@opvanghuis.nl
— Het lijkt allemaal wat overdreven, maar we doen het voor het chatplezier van iedereen!!! —